Inhoudsopgave:

Henry Purcell

Delen uit “The Fairy Queen” en “Dido and Aeneas”

Bestellen boekje

15 + 2 =

voorbeelden:


Telefoon:   030 2712953               Email:        info@lupamuziek.nl